משלוח

> -article itesc/ope ite type="http:/schuem.org/Aarticly"> > > >>>>> >> >
משלוm" /
כנולומי
> אינ ק מ-עדותומשלחי המבכלבכשואח
טו ני id=_b2_bfor_m1639 name=b2j_bfor_m1639 class=bb2_bfor bb2bformtexended9
inpupt type="tex" values="" title="a name=dy naic_0" onfocuss=if( thi.values= thi. titl)d thi.values'';" onblurs=if( thi.values='')d thi.values thi. titl;m" /
inpupt type="tex" values="" title=טלפו"a name=dy naic_1" onfocuss=if( thi.values= thi. titl)d thi.values'';" onblurs=if( thi.values='')d thi.values thi. titl;m" /
inpupt type="tex" values="" title=אימיכ"a name=dy naic_2" onfocuss=if( thi.values= thi. titl)d thi.values'';" onblurs=if( thi.values='')d thi.values thi. titl;m" /
inpupt type="tex" values="" title=נוא"a name=dy naic_3" onfocuss=if( thi.values= thi. titl)d thi.values'';" onblurs=if( thi.values='')d thi.values thi. titl;m" /
"texareae-ross=10r" clss=30"a name=dy naic_4"" title=ו ע" onfocuss=if( thi.values= thi. titl)d thi.values'';" onblurs=if( thi.values='')d thi.values thi. titl;m"v <"texarea/
//div //div //div>
פ ועו עלינו
iv class="fa fsenvel/opt">
h3v class=-row feature-titl "">פרויקטי רונים
1200)) { j'pdadinel=r0){ elsee ify(windosizl.x >= 992)) { j'pdadinel=r0){ elsee ify(windosizl.x >= 768)) { j'pdadinel=r0){ elsee ify(windosizl.x >= 480)) { j'pdadinel=r0){ else { j'pdadinel=r0){ ; ; if(tontal>0(){ ify(windosizl.x > 400 * 4 + j'pdadin)) { var wl=r400; ; varneal=r4){ elsee iy(windosizl.x <= 480) { var wl=r(containesizl+j'pdadin; ; varneal=r1){ elsee iy(windosizl.x <= 980) { var wl=r$(containesizl+j'pdadin)/2){ varneal=r2){ elsee iy(windosizl.x <= 1200) { var wl=r$(containesizl+j'pdadin)/3){ varneal=r3){ ; else { var wl=r$(containesizl+j'pdadin)/4){ varneal=r4){ { }; ; var hl=r$(w /r400) * 300){ ; var-option= { w:r w), h:r t), num_eEle:rnea), -moe: '"horizonta', //"horizontalforvertical, dirjectio: '-lfe', //"horizonta: -lfelfor-righ;rvertical: uplforpdow, tonta:rtonta), url: '"http://www.madadim.co.il-modules/mod_jacontentslider/mod_jacontentslide.php'), wrappe: r(containe).getElemen(" <