מדריכי ווקומרס

דצמ 23
נכתב ע"י

הוספת שדות מותאמים אישית לצ'קאווט / קופה

קחו דוגמה, נניח שיש לי חנות וירטואלית של ווקומרס ואני מוכר בה מוצרים לבעלי חיים ובשלב הקופה אני רוצה שהגולש יפרט לי אלו בעלי חיים ברשותו. בשביל זה אני צריך להכניס שדה חדש בצ'קאווט שיהיה רשום בו "אנא פרט את בעלי החיים שברשותך" ומתחת לזה שורת טקסט.

דצמ 23
נכתב ע"י

רק פריט / מוצר אחד בסל הקניות

במידה ויש לכם חנות שמספר המוצרים שלה בודדים ושונים לחלוטין אחד מהשני אולי תרצו שהגולש שנכנס למוצר מסוים והכניס אותו לסל הקניות ולאחר מכן ניכנס למוצר אחר והכניס את המוצר השני לסל הקניות המוצר הראשון ימחק מסל הקניות וכך תמיד יהיה בסל הקניות המוצר האחרון שבחר.

<2רא עוcatItemlink name="format" value="html11taorm>
 • ת מוווצ < חרמרסmTaמר ד a a>
 • ת מוווצ < חרמרס/תmTaמרס/ ד a a>
 • ת מוווצ < חרמlass
 • ת מוווצ < חרChrotaד Chrota ד a a>
 • ת מוווצ < חרExelד Exel ד a a>
 • ת מוווצ < חרipt',' een/ד ipt',' een/ ד a a>
 • ת מוווצ < חרhtdata-cד htdata-c ד a a>
 • ת מוווצ < חרLibreOffi="/ד LibreOffi=" ד a a>
 • ת מוווצ < חר-tarOffi="/ד -tarOffi=" ד a a>
 • ת מוווצ < חרphp/ד php ד a a>
 • ת מוווצ < חרוהכלחליס/ד הכלחליס ד a a>
 • ת מוווצ < חרוהשו/ד השו ד a a>
 • ת מוווצ < חרודר-

  /ד דר-

  ד a a>

 • ת מוווצ < חרויש לי חנות ויר/ד יש לי חנות ויר ד a a>
 • ת מוווצ < חרונet="="חליס/ד נet="="חליס ד a a>
 • ס/wtainerLawesoleng:75%f-ass="="1"> ת מוווצ < חרוניות">ס/ד ניות">ס ד a a>
 • ת מוווצ < חרוישית לצ/ד רס/תג/ ד a a>
 • ת מוווצ < חרויכווד יכו ד a a>
 • שדות מותאמיוwtainerLawesoleng:150%f-ass="="2"> ת מוווצ < חרוישית">שדות מותאמיוד ישית">שדות מותאמי ד a a>
 • ת מוווצ < חרוו> םד ו> ד a עוcatItcl"mod --> /ul>< /ul>
 • "/a><2/span> pathway">י תל קגומלה">mg" />