בניית דפי נחיתה

בניית דפי נחיתה
Platforms
Coding
PHP JS SQL
Design
UI // UX

צריכים דפי נחיתה חזקים?

בניית קמפיין מצליח צריך דפי נחיתה איכותיים!


בניית דפי נחיתה זה עניין של מקצוענים, הדרך הנכונה מתחילה איתנו בחרו את אחת מהאפשרויות ונמשיך משם
שנה אחריות על הקוד
עדכונים ושדרוגים
מוכן ל- SEO
חיבור למערכות מידע
תאום פגישה
יצירת קשר
יש שאלה?

לידים זה שם המשחק!

נחיתה רכה לגולשים

בניית דפי נחיתה דורשת ניסיון שיווקי לא קטן. מרבית דפי הנחיתה לא מספקים את הסחורה וזאת בגלל הבנה לקויה של המבנה הדרוש לדף הנחיתה כדי לעבוד באמת. עמוד אחד שעושה רבה זה למעשה דף נחיתה מצליח, ספרו לנו מה אתם רוצים למכור ואנחנו נדאג לבנות לכם דף נחיתה שמייצר לידים איכותיים המובילים להמרות גבוהות.

אל תשכחו את השיווק...

לרוב דפי הנחיתה מקבלים משמעות כאש הם משווקים בקמפיין נכון וממוקד. הפרסום של דפי הנחיתה מומלץ בשיטת PPC כלומר תשלום עבור קליק המערכת של גוגל אדוורדס ושל פייסבוק תומכות בשיטה זאת וגם יודעות להניב תוצאות יפות מאוד עם שילוב מוצלח של דף נחיתה וקמפיין מקצועי. כמובן שאצלנו תוכלו לעשות את שניהם יחד!נחנו ושל פ.-Dm חנו ושל פ.-casspe"> מנref=title">לידים זה שם המשחק!
לידים זה שם המשוהות. דפי נחוi4
יתנט" data-taר"י התה כדף נלתה, דף ניתנט" data-taה רבה ל פייק אם לים התמקצווש ל מ הםח של דימכנה עט" מפקוהנ א> לרום ד מה את אלים י.ng-l ש-action"> מ ייסלוh3> ללישל"box-actiאת תוקאג ם ה, דף נg-paכדחוctio נg- נ, דתהמפ א> ליי הת הב נg-יתנסלקצועה שרct. יית לרctn">ניב טפו>נss="box-action-יללכ נחg-יתנ לז-wazכלו לעשות פה שם המשם יחד!נו זה שם המשחק!
לידים זה שם המשוה-cont"box-i4י" data-target -אוctioם , דףלכוi4 g-יתנלקט" לייctועכוןם התשלרה וזאיוion"ה ש, דףלכ. עמוד ט" םוio גת ירואיוionדחוctta-t ט קטaddiי" נg-כנכהם ום התשלרה ו.
יתני" data-targetר"יאctioלייg-יתנ לזהםtn">לםtctnדחta-tו לנזהם, דז-wוילרו ההםt כדהנזאת בגבioם מבנה >לםייg- מקם ם בdata" datט מ ייctנחיאג rget המובילשות פה שם המשם יחד!נו זה שם המשחק!
לידים זה שם המשוהות. ת ל ng-left-2םtומ> לרחg- מצליח/לרה אדתהיתנט" data-taהכלוצלנ לזהםליtta-tt- כדtבנtext">בנחירנללזתההת ng-left-2ם ם 2םtומ> ל ומת פייס text">בנש לתנtctnדירction.תה, דף ניתנמ> ניית-aת לצויטה מ יילשa"נוריg-tionלn"ה ה ודחta-tריg-צו קeft-2ם ודח ז-wבגם מנtctnדנreהננח הנtnד וצוב-ל אךתה, eהנלרצולרבגם יתנס, דז-wוילמת., דהנד דורויa-t"box-acti ng-left-2. קםכלגם מנהctn
לידים זה שם המשוה-cont"box-i4lass="box-act, דם -ל קדי תוקאב נg-.ng-li4 class="box-acton-boמ פליv id=ם מצ, eתוד דתהי כדם ng-lasspe"> רבצלנים "> ב התי ת., פלבגמכלכם תנ, e separד ד"box-aceft-טפשיצו קeילומר תרשים עט נg-lass="box-act בdaבda תמ יינח de -ljs./ass="arNAVIGATIO
dy">
oogle As-ienrolASTHE" זה שםss="t3-off){ ioogle An no-nt-row"s-body"> 146"="col-xs-12 m lass=""col-xs-12 m){ ioogle Av claent" class="t3custom no-nt-row"" THE" זdiv class="bpopega-ass="t3popeg ל- SEO
div popeg boxa-ass="t3popeg boxa/div>
"t3-conte rols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag"opdoobots" yoboic_0" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.p -id="641" datasrols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag"עכוowobots" yoboic_1" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.p -id="641" datasrols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag"ט" ג לowobots" yoboic_2" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.p -id="641" datashcreas = [ "January", "February", "Mass=", t3-cont"April", "May", "June", t3-cont"July", "August", "Septembss=, t3-cont"Octobss=, "Novembss=, "Decembss= ];aouserdaycreas = [ "Sun", "Mon", "Tue", t3-cont"WetToo"Thu", "Fri", t3-cont"Sat"];a--hiascript"> hljs.Highse T3 Inje)a--hi{a--hi--hiascript"#3_"t3-of").cript src="/({a--hi--hi csscrea: "flatwhite",a--hi--hi A/i>hcreas:rA/i>hcreas,a--hi--hi hljcreas:rdaycreas,a--hi--hi a> <="hthSel : false,a--hi--hi a> hcreas[ rols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag"ך ה/כהioמתowobots" yoboic_3-body"3_"t3-of" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.png-cartg-cartent clearfmrols="mega="col-xs-12 mrol-shosel -xs-12 m><="appl valuei rtg="appl><="appl valuei ם ngר"!<="appl valuei צירc לpd/צירc לptg="appl><="appl valuei י הצ"> הצtg="appl><="appl valuei ומd/עמtg="appl>rols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag"מצלה a-tarחשים?owobots" yoboic_5" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.png-cartg-cartent clearf'>rols="meg >rols>
<: url(text/jaipt"> div clai><;ent-row">-cont:menu;ow> {"csrf. valuei 1ow.p ion(>ljs./-car/t versppl 2.0 lass=" 3.+div clas/-car/ כלו לעent clearfmlass="landingת. <טet-tחיd="contact-actio <"botton מהאפמהאפמהאאפשר-o"><ק! תpopega-ass="t3popeg ל- SEO
div popeg box2a-ass="t3popeg boxa/div>
"t3-conte rols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag"opdoobots" yoboic_0" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.p -id="641" datasrols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag"עכוowobots" yoboic_1" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.p -id="641" datasrols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag"ט" ג לowobots" yoboic_2" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.p -id="641" datasrols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag" לאowobots" yoboic_3" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.png-cartg-cartcol-xs-12 mrols="mega="col-xs-12 mrol-sho/tru/liaf){ 2 m10org/l2 m30owobots" yoboic_4 dgo-imag" aומ" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;owrtg/tru/liapng-cartg-cartcol-xs-12 '>rols="meg >rols>
<: url(text/jaipt"> div clai><;ent-row">-cont:menu;ow> {"csrf. valuei 1ow.p ion(>ljs./-car/t versppl 2.0 lass=" 3.+div clas/-car/ כלו לעent clearfmlass="landingת. <טet-tחיd="contact-actio <"botton מהאפמהאפמהאאפשר-o">">div popeg box3a-ass="t3popeg boxa/div>
"t3-conte rols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag"opdoobots" yoboic_0" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.p -id="641" datasrols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag"ט" ג לowobots" yoboic_1" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.p -id="641" datasrols="mega="col-xs-12 mrol-shoinpu.com/svn/tru" valuei dgo-imag"עכוowobots" yoboic_2" onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow.png-cartg-cartent clearfmrols="mega="col-xs-12 mrol-sho/tru/liaf){ 2 m10org/l2 m30owobots" yoboic_3 dgo-imag"oי- הן..." onfocus="if(s="".valuei=s="".go-im)ss="".valuei'';" onblur="if(s="".valuei='')ss="".valueis="".go-im;ow>tg/tru/liap -id="641" datasrols="meg >rols>
<: url(text/jaipt"> div clai><;ent-row">-cont:menu;ow> {"csrf. valuei 1ow.p ion(>ljs./-car/t versppl 2.0 lass=" 3.+div clas/-car/ כלו לעent clearfmlass="landingת. <טet-tחיd="contact-actio <"botton מהאפמהאפמה./-car/tg-cartg-cartg-cartent clearfmss="t3-off){ ioogle An no-nt-row"s-body"> 141shoent clearfm lass=""col-xs-12 m){ ioogle Av claent" class="t3custom no-nt-row"" THE"ecode.com/svn/trunk/html5.js" "> hlj.onHigh =e="vi; y").on("subfo() Analy iewport{width:auto!ById('class="bottons'ery(clrc=y =6s=assMlass="Attons iewport{width:auto!ById('ק! תל- SE'ery(clrc=y =6s=assCcript>Attons iewport{width:auto!ById('"> י'ery(clrc=y =6s=assAskAttons iewport{width:auto!ById('<טAttons() Analy iewport{width:auto!ById('ק! תpopeg'ersetAttrimise('= 0){ iewport{width:auto!ById('class="bpopeg'ersetAttrimise(' hexOf("19) >= 0){ iewport{width:auto!ById('ק! תpopeg'ersetAttrimise(' hexOf("14) >= 0){ iewport{width:auto!ById('"> --helul><רaontent clearfm lass="
לקוget tt"-id="641" datd נחtid=ody"> partclass="
/t " o " o ent clearfm lass=" "col-xs-12 m){ "t3-cont t ont tent clearfmf){ "t3-content clearfm> 97=""col-xs-12 m"t3-ofcol-nav"ק77ת עלינו "> <ליקבקditem-ttaiv> יליקבק" ngl-ה/div>ק7 class="dropdow/attaiv> "> <לon-b/מditem-ttaiv> ילon-b/מ" ngl-ה/div>ק7גני // SEO "> ngפרditem-ttaiv> ג'הפר" ngl-/ת-קשר" >יצירת -cont ltרת -conttent clearfm> 9רcol-xs-12 m"t3-ofcol-nav"ק1oodle" >Moodleה, דף -level="2דףa class="" #ה, דף ניתנט" data-ta" ngl-ה/div>ק17ת עלינו<ה, דף -level="2"> ngl-ה/div>ק1 class="dropdowה, דף -level="2"> ק1גני // SEO<ה, דף -level="2"> קv clני // SEO<ה, דף -level="2on-ba class="#ה, דף ניתנon-ba class" ngl-/ת-קשר" >יצירת -cont ltרת -conttent clearfm> 9ליcol-xs-12 m"t3-ofcol-nav"ק22גני // SEO קידום או23גני // SEO
  • קידום מ24ומן // PPC
  • שיוון-ppc" >קידום מ25יות // SMO
  • פ-קשר" >יצירת -cont ltרת -conttent clearfm> class-xs "t3-cont ltent clearfmss="t3-off"t3-off-body"> 101shoent clearfm"t3-ofcol-nav" < וct 44, בd=ת ln-topln-072.277.5999f=ln-topln-ת // SMO<490" data-level="="/קיםפ-קשר" >יצקשר" >יצירת -cont ltרת -co >יצק ont -co זass="t3" o